loading

Firma Profili

_

Hakkımızda

Grubumuz, iş hayatına 1986 yılında bir şahıs firması olan Güler Teknik adı altında mekanik tesisat taşeronu olarak başlamıştır. Güler Teknik, 1993 yılında daha kaliteli hizmet vermek amacı ile kurumsal yapısını değiştirerek, Şengüler inşaat ltd. şti.’ni kurmuştur. Gerek Güler Teknik gerekse Şengüler İnşaat birçok projenin mekanik tesisat uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Bina teknolojilerinin hızla gelişmesi sonucu mekanik sistemleri ile elektrik sistemlerinin bir bütün olarak kurulumunun gerekliliği oluşmuştur. Bu gerekliliği fark  eden grubumuz, 2005 yılında daha profesyonel bir yapıya geçerek, bünyesine kattığı yeni mühendislerle birlikte elektrik mühendisliği uygulamalarını da faaliyet alanları içine katmış ve elektromekanik firması olan MEKATRONİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK A.Ş.’yi kurmuştur. MEKATRONİK İNŞAAT kurucularının ve çalışanlarının sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimlerini, dinamik yapılarıyla birleştirerek sorumluluk aldığı ulusal ve uluslararası her türlü projede otomasyon sistemlerini, mekanik ve elektrik tesisat uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Grubumuz her ölçekteki uygulamalarda; projelendirme kademesinden devreye alma noktasına kadar şirketimizin garanti ve sorumluluğu altında, ilgili kanun, yönetmelik, uluslararası şartnamelere uygun olarak, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı sistemlerin müşterilerimize teslim edilmesini ana politikamız olarak benimsemiştir. Mekatronik Mühendislik, daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek yaratma çabasını her zaman sürdürecektir.

Birlikte çalışmak dileklerimizle…

_

Hangi Ülkelerde Çalıştık?

Türkiye dahil dünyanın bir çok ülkesinde projelerimizi hayata geçirdik. Bu ülkeler;

 • Türkiye
 • Kıbrıs (KKTC)
 • Rusya
 • Afganistan
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Özbekistan
 • Irak
 • Katar
 • Azerbaycan
_

Vizyon

“ Güvenilirliği ve kalitesi ile teknolojik gelişmelere öncülük ederek ve topluma değer katarak yurt içinde ve yurt dışında öncelikli tercih edilen firma olmak “

_

Misyon

Zorlu ve değişken piyasa koşullarında, güvenilirliği ve kalitesiyle çalışanlarımıza ve toplumumuza değer katıp , teknoloji ve bilimden yararlanarak müşterimize uygun maliyette etkin ve hatasız çözümleri gözle görünür bir fark yaratarak uygulamaktayız.

10+ farklıÜlkede
50+ farklıŞehirde
100+ farklıProjede
100%Müşteri Memnuniyeti
_

Firma Değerlerimiz

 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • Verimlilik
 • Yenilikçilik
 • Liderlik
 • Duyarlılık
 • Dinamik ekip ruhu
 • Sadakat
 • Müşteri odaklılık

“Herhangi bir anlaşmazlığı açık bir tavır içinde çöz, alınganlık gösterme. Kimseyi yargılama. Değişiklikleri kucakla, fakat asla kendi değerlerini reddetme. Her fikre fırsat ver. Mükemmele ulaşmak için kendine meydan oku.”

_

Kalite Politikamız

Firmamız, 2009 yılı itibariyle firma organizasyonunun sistem ve süreçlerini yapılandırarak, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi’ne geçmiştir. UKAS ve TURKAK akreditasyonlarına uyumluluk gösteren kalite yönetim sisteminde, firmamız “Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, Kaliteyi sürekli kılarak duyduğu güvenin devamlılığını, Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı, kalite politikası olarak belirlemiştir. MEKATRONİK MÜHENDİSLİK, tüm faaliyetlerini bu kalite yönetim sistemine uygun olarak sürdürmektedir. Kalite El Kitabı’nda MEKATRONİK MÜHENDİSLİK’in kalite ilkeleri,

 • Müşteri Odaklı
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Süreç Yaklaşımı
 • Yönetime Sistem Yaklaşımı
 • Sürekli İyileştirme
 • Verilere Dayalı Karar Verme
 • Tedarikçi İşbirliği

Bu süreçlerin sorumlulukları gerekli departmanlara dağıtılmış ve hedefler belirlenmiştir. Bu süreçlerin takibi için iç denetimler yapılarak iyileştirme ve sürdürülebilirlik amaçlanmıştır.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında, Mekatronik Mühendislik bu hususlardaki koşulları ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmiştir:
 • Faaliyetlerimiz, süreçlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilişkili, “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği” gerekliliklerinin uygulanması için çalışanlarımızın etkin katılımını sağlamak ve çalışan bilincini oluşturmak,
 • Müşteri gereksinimlerini tutarlı biçimde, kesin olarak, ilk seferde, tam zamanında, bütünüyle, doğru ve- istenilen kalitede sağlamak için süreçler geliştirerek müşteri memnuniyetini karşılamak,
 • Tedarikçilerimizden aldığımız hizmetleri ve performanslarını takip etmek, sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği” gerekliliklerine ilişkin kaynakları sağlamak ve bu kaynakların kullanımını optimize etmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Gerekleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Gerekleri ve müşteriye özgü gerekliliklere uyum göstermek,
 • Çalışanlar, müşteriler ve kullanıcılara yönelik temin edilen ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini dikkate almak,
 • Her çalışma sürecindeki yerel ve uluslararası yasalar, yönetmelikler ve sektör gerekliliklerine uyum sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliğine yönelik; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile çevresel olaylar için gerekli önleyici faaliyetlerin yapılmasını zorunlu kılmak,
 • Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini korumak ve kalıcılığını sağlamak üzere iç denetimler ile çalışanlar ve süreçlerin performansını ölçmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi hedeflerinin tüm çalışanlarımıza net bir şekilde iletilmesini güvence altına almak. Tüm “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri”nin etkinliği ve verimliliği, belirli aralıklarla yönetim tarafından gözden geçirilir ve sürekli iyileştirme sürecimizin bir parçası olarak güncellenir.