loading

Firma Profili

_

Hakkımızda

Grubumuz, iş hayatına 1986 yılında bir şahıs firması olan Güler Teknik adı altında mekanik tesisat taşeronu olarak başlamıştır. Güler Teknik, 1993 yılında daha kaliteli hizmet vermek amacı ile kurumsal yapısını değiştirerek, Şengüler inşaat ltd. şti.’ni kurmuştur. Gerek Güler Teknik gerekse Şengüler İnşaat birçok projenin mekanik tesisat uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Bina teknolojilerinin hızla gelişmesi sonucu mekanik sistemleri ile elektrik sistemlerinin bir bütün olarak kurulumunun gerekliliği oluşmuştur. Bu gerekliliği fark  eden grubumuz, 2005 yılında daha profesyonel bir yapıya geçerek, bünyesine kattığı yeni mühendislerle birlikte elektrik mühendisliği uygulamalarını da faaliyet alanları içine katmış ve elektromekanik firması olan MEKATRONİK İNŞAAT MÜHENDİSLİK A.Ş.’yi kurmuştur. MEKATRONİK İNŞAAT kurucularının ve çalışanlarının sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimlerini, dinamik yapılarıyla birleştirerek sorumluluk aldığı ulusal ve uluslararası her türlü projede otomasyon sistemlerini, mekanik ve elektrik tesisat uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Grubumuz her ölçekteki uygulamalarda; projelendirme kademesinden devreye alma noktasına kadar şirketimizin garanti ve sorumluluğu altında, ilgili kanun, yönetmelik, uluslararası şartnamelere uygun olarak, ekonomik, verimli ve çevreye duyarlı sistemlerin müşterilerimize teslim edilmesini ana politikamız olarak benimsemiştir. Mekatronik Mühendislik, daha güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek yaratma çabasını her zaman sürdürecektir.

Birlikte çalışmak dileklerimizle…

_

Hangi Ülkelerde Çalıştık?

Türkiye dahil dünyanın bir çok ülkesinde projelerimizi hayata geçirdik. Bu ülkeler;

 • Türkiye
 • Kıbrıs (KKTC)
 • Rusya
 • Afganistan
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Özbekistan
 • Irak
 • Katar
 • Azerbaycan
_

Vizyon

“ Güvenilirliği ve kalitesi ile teknolojik gelişmelere öncülük ederek ve topluma değer katarak yurt içinde ve yurt dışında öncelikli tercih edilen firma olmak “

_

Misyon

Zorlu ve değişken piyasa koşullarında, güvenilirliği ve kalitesiyle çalışanlarımıza ve toplumumuza değer katıp , teknoloji ve bilimden yararlanarak müşterimize uygun maliyette etkin ve hatasız çözümleri gözle görünür bir fark yaratarak uygulamaktayız.

10+ farklıÜlkede
50+ farklıŞehirde
100+ farklıProjede
100%Müşteri Memnuniyeti
_

Firma Değerlerimiz

 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • Verimlilik
 • Yenilikçilik
 • Liderlik
 • Duyarlılık
 • Dinamik ekip ruhu
 • Sadakat
 • Müşteri odaklılık

“Herhangi bir anlaşmazlığı açık bir tavır içinde çöz, alınganlık gösterme. Kimseyi yargılama. Değişiklikleri kucakla, fakat asla kendi değerlerini reddetme. Her fikre fırsat ver. Mükemmele ulaşmak için kendine meydan oku.”

_

Kalite Politikamız

Firmamız, 2009 yılı itibariyle firma organizasyonunun sistem ve süreçlerini yapılandırarak, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi’ne geçmiştir. UKAS ve TURKAK akreditasyonlarına uyumluluk gösteren kalite yönetim sisteminde, firmamız “Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, Kaliteyi sürekli kılarak duyduğu güvenin devamlılığını, Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı, kalite politikası olarak belirlemiştir. MEKATRONİK MÜHENDİSLİK, tüm faaliyetlerini bu kalite yönetim sistemine uygun olarak sürdürmektedir. Kalite El Kitabı’nda MEKATRONİK MÜHENDİSLİK’in kalite ilkeleri,

 • Müşteri Odaklı
 • Liderlik
 • Çalışanların Katılımı
 • Süreç Yaklaşımı
 • Yönetime Sistem Yaklaşımı
 • Sürekli İyileştirme
 • Verilere Dayalı Karar Verme
 • Tedarikçi İşbirliği

Firmamız vizyonu doğrultusunda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikamız;

 • Sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek güncel ve gelişen teknolojileri kullanmak; biyomedikal, teknik bakım-onarım ve bahçe bakım hizmetlerinde müşteri memnuniyetini sağlayarak pazar payımızı arttırmak,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçebilmek,
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan bir anlayış içinde güvenilir bir yapı oluşturmak,
 • Kalite, çevre, iş ve çalışan sağlığını koruma anlayışımızın sürekliliğini sağlayarak içinde bulunduğumuz topluma, çevreye ve çalışanlarımıza saygılı, örnek bir kuruluş olmak,
 • Çalışanlarımızın yetkinlik ve farkındalıklarını artırmak için gerekli mesleki, çevre, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek, uygun çalışma ortamını sağlamak ve bunu teknoloji ile desteklemek,
 • Deneyim ve birikimimizi daha da artırarak ülke ekonomisine, verdiğimiz hizmetin kalitesi ile katkıda bulunmak,
 • Uygulanabilir yasal ve diğer şartları yerine getirmek,
 • Çalışan veya temsilcilerine danışılarak, karar verme süreçlerine katılımını sağlamak etkin karar verme mekanizması oluşturmak,
 • Stratejilere bağlı kurumsal yönetim ile tüm çalışanlarımıza liderliği aşılamak,
 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinden oluşan Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek, Verimlilik esasına dayalı olarak, sürekli iyileştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek,
 • Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri yok ederek veya en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlamak
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak, Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Şirket içinde çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek,
 • İşle ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmak,
 • Sunduğumuz hizmetlerde müşterilerimizin, personelimizin ve ilgili diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike oluşturacak durumları belirlemek, bunların ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Yürürlükteki yasal mevzuata uygun çalışmak ve bunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmektir.