Kalite Politikamız

Firmamız, 2009 yılı itibariyle firma organizasyonunun sistem ve süreçlerini yapılandırarak, ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi’ne geçmiştir. UKAS ve TURKAK akreditasyonlarına uyumluluk gösteren kalite yönetim sisteminde, firmamız  “Uluslararası standartları, teknolojiyi ve kaliteyi bütün faaliyetlerde ana prensip kabul ederek, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı, Kaliteyi sürekli kılarak müşterilerimizin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin devamlılığını, Firmamızın gelişimini sağlayacak her türlü eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına gereken önem ve hassasiyeti göstererek personel kalitesini ve memnuniyetini arttırmayı, kalite politikası olarak belirlemiştir.

MEKATRONİK MÜHENDİSLİK, tüm faaliyetlerini bu kalite yönetim sistemine uygun olarak sürdürmektedir.

Kalite El Kitabı’nda MEKATRONİK MÜHENDİSLİK’in kalite ilkeleri,

  • müşteri odaklılık
  • liderlik
  • çalışanların katılımı
  • süreç yaklaşımı
  • yönetime sistem yaklaşımı
  • sürekli iyileştirme
  • verilere dayalı karar verme
  • tedarikçi işbirliği olarak belirlenmiş ve açıklanmıştır.

 

Bu süreçlerin sorumlulukları gerekli departmanlara dağıtılmış ve hedefler belirlenmiştir. Bu süreçlerin takibi için iç denetimler yapılarak iyileştirme ve sürdürülebilirlik amaçlanmıştır.

Bizimle iletişime geçmek için Tıklayınız