Isg ve Çevre Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası kapsamında, Mekatronik Mühendislik bu hususlardaki koşulları ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmiştir:

- Faaliyetlerimiz, süreçlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilişkili, “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği” gerekliliklerinin uygulanması için çalışanlarımızın etkin katılımını sağlamak ve çalışan bilincini oluşturmak,
- Müşteri gereksinimlerini tutarlı biçimde, kesin olarak, ilk seferde, tam zamanında, bütünüyle, doğru ve istenilen kalitede sağlamak için süreçler geliştirerek müşteri memnuniyetini karşılamak,
- Tedarikçilerimizden aldığımız hizmetleri ve performanslarını takip etmek, sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyetini sağlamak,
- “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği” gerekliliklerine ilişkin kaynakları sağlamak ve bu kaynakların kullanımını optimize etmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Gerekleri, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Gerekleri ve müşteriye özgü gerekliliklere uyum göstermek,
- Çalışanlar, müşteriler ve kullanıcılara yönelik temin edilen ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini dikkate almak,
- Her çalışma sürecindeki yerel ve uluslararası yasalar, yönetmelikler ve sektör gerekliliklerine uyum sağlamak,
- İş sağlığı ve güvenliğine yönelik; iş kazaları ve meslek hastalıkları ile çevresel olaylar için gerekli önleyici faaliyetlerin yapılmasını zorunlu kılmak,
- Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini korumak ve kalıcılığını sağlamak üzere iç denetimler ile çalışanlar ve süreçlerin performansını ölçmek,
- Kalite Yönetim Sistemi hedeflerinin tüm çalışanlarımıza net bir şekilde iletilmesini güvence altına almak.

Tüm “Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri”nin etkinliği ve verimliliği, belirli aralıklarla yönetim tarafından gözden geçirilir ve sürekli iyileştirme sürecimizin bir parçası olarak güncellenir.

 

Bizimle iletişime geçmek için Tıklayınız